Document

NEISTÁ BUDÚCNOSŤ?
OCHRÁNIME VÁŠ DOMOV

Dožičte si doma pocit bezpečia a pohody. Starosti s nepredvídateľnými udalosťami nechajte na nás.

V týchto prípadoch sa to hodilo

Pokazená práčka

Júlia, Dolný Kubín


Klientke sa pokazila práčka takmer rok po skončení záruky. Keďže má v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti kryté aj poruchy spotrebičov až do 5 rokov, zavolala asistenčnú službu. Opravár zistil, že príčinou je pokazený programátor, ktorý jej na mieste vymenil. Limit na opravu je až 1 000 €, preto pani Júlia nič neplatila.

Využité pripoistenie: Asistenčné služby

Napadnutie susedovým psom

Gabriel, Šamorín


Dcéru nášho klienta napadol susedov pes, ktorý ušiel z dvora a spôsobil jej zranenia, ktoré jej museli ošetriť na pohotovosti. Následne bola aj hospitalizovaná v nemocnici. Sused necítil zodpovednosť za vzniknutú situáciu a odmietal uhradiť akúkoľvek škodu, preto nám klient nahlásil poistnú udalosť. Poradili sme mu, aké doklady a dôkazy si má zaobstarať a po ukončení liečenia jeho dcéry bol vypracovaný posudok o bolestnom a vyčíslená škoda na zdraví. Susedovi sme adresovali výzvu na úhradu vzniknutej škody na zdraví klientovej dcéry s odôvodnením a odcitovaním konkrétnych paragrafov, na základe ktorých je za spôsobenú škodu zodpovedný. Po zhodnotení situácie sused napokon uhradil požadovanú sumu dobrovoľne v mimosúdnom konaní.

Využité pripoistenie: Právna ochrana

Ukradnutá virtuálna identita

Dušan, Nové Mesto nad Váhom


Neznámy páchateľ virtuálne odcudzil identitu klienta tým, že vytvoril na webe stránku s jeho menom a fotkou. Svojou činnosťou ho vystavil podozreniu zo spáchania trestného činu a klienta kontaktovala polícia. On sa obrátil na nás, pretože sa u nás proti týmto rizikám poistil. Následne išiel na políciu a začal sa proces dokazovania. Právne zastupovanie nebolo v tomto prípade lacnou záležitosťou, no klient nemusel platiť nič, pretože všetky náklady boli hradené z jeho poistenia.

Využité pripoistenie: Kyber risk

Preplatená spoluúčasť

Karol, Považská Bystrica


Klient má svoje vozidlo havarijne poistené so spoluúčasťou 5 % min. 166 € v konkurenčnej poisťovni. U nás si k poisteniu nehnuteľnosti dojednal aj pripoistenia spoluúčasti, preto keď po ceste do práce na namrznutej vozovke nedobrzdil a narazil do pred ním idúceho vozidla, spoluúčasť nemusel uhradiť z vlastného vrecka. V rámci pripoistenia spoluúčasti mu bola po doložení správy od poisťovne o ukončení poistnej udalosti spoluúčasť 166 € uhradená ako poistné plnenie z tohto pripoistenia.

Využité pripoistenie: Spoluúčasť

Poškodený monitor na homeoffice

Dáša, Pezinok


Klientka pracuje z domu a pri práci využíva počítač a monitor, ktoré jej poskytol zamestnávateľ. Počas práce nechtiac zavadila o kábel monitoru, ktorý spadol na zem a poškodil sa. Podľa dokladu servisu je potrebné zakúpiť nový, pretože oprava by bola nerentabilná. Po zohľadnení opotrebovania monitora za dobu jeho používania je výška škody 199 € a uhradíme ju my.

Využité pripoistenie: Home office

VIP GARANCIA

Zuzana, Nitra


Klientka si poistila svoj byt na 100 000 €, no poistná udalosť nastala až tri roky od uzatvorenia poistenia, kedy mal byt hodnotu už 125 000 €. Keďže si spolu so svojou nehnuteľnosťou u nás dopoistila aj VIP garanciu, pri likvidácii poistnej udalosti jej plnenie nebolo krátené, nakoľko podpoistenie sa neuplatnilo (menej ako 30 %) a navyše nemusela zaplatiť ani spoluúčasť.

Využité pripoistenie: VIP Garancia

Vymknuté dvere

Michal, Košice


Klient sa nešťastnou náhodou vymkol, keď išiel vysypať smeti. Po kontaktovaní asistenčnej služby sme mu do hodiny poslali technika, ktorý mu dvere otvoril. Náklady na otvorenie dverí boli nižšie ako 175 €, preto dokonca nič neplatil. V prípade, že by Michal kľúče nenechal doma, ale stratil, náš technik by mu nielenže otvoril dvere, ale z bezpečnostných dôvodov by mu vymenil aj vložku zámky, ak by niekto kľúče našiel.

Využité pripoistenie: Asistenčné služby

Strata príjmu

Anna, Rožňava


Zamestnávateľ našej klietky znižovali počet zamestnancov a nanešťastie prišla o svoje miesto aj ona. Keďže mala platné poistenie domácnosti, túto udalosť nám nahlásila a my sme za ňu hradili poistné v priebehu ďalších šiestich mesiacov.

Štandardné krytie v poistení

Požiar chyba elektrikára

Daniela, Prešov


U pani Daniely došlo k požiaru len 3 dni po tom, ako jej elektrikár v byte opravoval rozvody. Zistili sme, že príčinou bola zle vykonaná práca pri oprave elektriny. Z poistenia právnej ochrany sme zabezpečili pani Daniele právne zastupovanie a uhradili náklady vo výške 12 000 €.

Využité pripoistenie: Právna ochrana

Reklamácia kabelky

Dominik, Bratislava


Klientovi sme pomohli s reklamáciou kabelky, ktorú kúpil svojej priateľke. Po pár dňoch vyzerala veľmi poškodene a aj predajca pri reklamácii uznal, že išlo o vadu kabelky, ktorú už nebolo možné odstrániť. Trval však na tom, že si náš klient musí v jeho predajni kúpiť iný tovar v rovnakej hodnote. Predajcovi sme vysvetlili práva klienta, podľa ktorých nemôže podmieňovať vybavenie reklamácie kúpou iného tovaru a napokon vrátil klientovi plnú sumu, ktorú za kabelku zaplatil.

Využité pripoistenie: Právna ochrana

Pokazená dovolenka v zahraničí

Peter, Poprad


Klient si objednal rodinný zájazd do Turecka v 5 hviezdičkovom hoteli, no ubytovali ho v 3 hviezdičkovom ďaleko od pláže. Po konzultácii s právnikom na nonstop linke spísal priamo na mieste reklamáciu a po príchode na Slovensko sme v mene klienta uplatnili zľavu z ceny zájazdu. Cestovná kancelária však tvrdila, že klientovi žiadny nárok na zľavu nevznikol, pretože podľa nich hotel zodpovedal objednávke. Po neúspešnom mimosúdnom konaní sme podali žalobu a súdne konanie dopadlo v prospech nášho klienta. Cestovná kancelária mu musela uhradiť zľavu z ceny zájazdu aj s úrokom z omeškania.

Využité pripoistenie: Právna ochrana

Neprimeraná faktúra od elektrární

Eva, Žilina


Klientka dostala od elektrárne oznámenie, že zistili poruchu hromadného diaľkového ovládača, ktorým sa prepína nízka a vysoká tarifa. Bola jej vystavená opravná faktúra a spätne dopočítaná suma na úhradu za 2 roky. Keďže v byte nikto nebýval, neboli tam žiadne spotrebiče a v skutočnosti tak bola spotreba energie veľmi nízka, klientka nedoplatok odmietla uhradiť. Napísali sme elektrárňam žiadosť o opravu faktúry a snažili sme sa im vzniknutú situáciu vysvetliť. Po komunikácii s viacerými pracovníkmi a opakovanom zasielaní stanoviska elektrárne napokon faktúry prehodnotili a klientka nemusela nič platiť.

Využité pripoistenie: Právna ochrana

Nedodané plastové okná

Alžbeta, Dunajská Streda


Pri domovom predaji si klientka objednala nové plastové okná do celého bytu, za ktoré zaplatila zálohu 50 % z celkovej ceny a mali byť dodané do 6 týždňov. Po uplynutí tejto doby klientka kontaktovala dodávateľa, ktorý jej telefonicky oznámil, že majú veľa práce a prídu až o 2 týždne. Tento postup sa zopakoval ešte 2-krát, až klientka stratila trpezlivosť a rozhodla sa od zmluvy odstúpiť. Kontaktovala našu nonstop linku, poslal nám potrebné doklady a v jeho mene sme od zmluvy o dielo odstúpili s tým, že sme žiadali vrátenie zaplatenej zálohy. Dodávateľ aj v tomto prípade neustále posúval termín, kedy peniaze vráti na klientov účet, preto sme naňho podali žalobu. Súd vydal rozsudok, v ktorom priznal klientke nárok na vrátenie uhradenej zálohy aj s úrokom z omeškania. Dodávateľ však ani po súdnom rozhodnutí sumu dobrovoľne neuhradil, preto sme podali návrh na exekučné konanie, v ktorom sa klient svojho nároku už domohol.

Využité pripoistenie: Právna ochrana

Hlučný sused

Štefan, Stupava


Klient sa so susedmi snažil vyriešiť problém s ich synom, ktorý si počas dňa, ale aj v noci, púšťal hlasnú hudbu, čím porušoval nočný kľud. Po nahlásení poistnej udalosti sme napísali rodičom chlapca list, v ktorom sme ich upozornili na povinnosť rešpektovať nočný kľud. Písomná výzva podpísaná právnikom vyriešila klientov problém s príliš hlasnou hudbou prakticky ihneď.

Využité pripoistenie: Právna ochrana

Strata nájomného

Roman, Zvolen


Klient dal do prenájmu byt za 600 eur mesačne (vrátane energií). Súčasne s poistením nehnuteľnosti si uzatvoril pripoistenie straty nájomného na poistnú sumu 500 € mesačne, ktoré ho stálo iba 12 € ročne. Približne po roku vypukol požiar, ktorý zasiahol aj prenajímaný byt. Klient musel byt zrekonštruovať a na 4 mesiace prišiel o príjem z prenájmu. Okrem škôd spôsobených na byte sme mu vyplatili aj plnenie z pripoistenia straty nájomného, a to 80 % zo 600 € = 480 € mesačne. Za 4 mesiace sme mu tak dokopy vyplatili 1 920 €. Klientovi sme pokryli aj splátky hypotéky, keďže aj tie kryje poistenie straty nájomného.

Využité pripoistenie: Strata nájomného

Škoda spôsobená nájomníkom

Katarína, Banská Bystrica


Klientka dala do prenájmu byt, s nájomcom riadne uzatvorila nájomnú zmluvu a na príslušnom daňovom úrade SR je registrovaná ako prenajímateľ tejto nehnuteľnosti. Keď zhodili nájomcove deti televízor, spôsobili majiteľke škodu vo výške 1 500 €, ktorú sme jej vďaka poisteniu nájomníka preplatili.

Využité pripoistenie: Poistenie nájomníka

Dopravná nehoda spôsobená chodcom

Kristína, Bardejov


Klientka vstúpila na vozovku mimo prechodu pre chodcov a spôsobila dopravnú nehodu. Utrpela úraz, kvôli radikálnemu zníženiu príjmu počas PN nedokázala splácať úver vo WSS, bol zodpovedná za škodu na motorovom vozidle a ďalšom poškodenom majetku aj zdraví účastníkov nehody. Viete si predstaviť tie výdavky? Ak sú škody spôsobené neúmyselne, poisťovňa v rámci zodpovednostného poistenia kryje náklady klienta spojené s majetkovou škodou, alebo škodou na živote a zdraví tretích osôb.

Štandardné krytie v poistení

Krytie viac ako 35 rizík v každom balíku

Požiar

Rozbitie skla

Skrat

Záplava

Víchrica

Pád predmetov

Vandalizmus

Výbuch

Krádež

Dym

Čo potrebujete poistiť?

Potrebujete zabezpečiť ochranu svojej nehnuteľnosti a domácnosti
pred rôznymi neočakávanými situáciami?

Potrebujete zabezpečiť ochranu svojej
nehnuteľnosti a domácnosti pred rôznymi
neočakávanými situáciami?

Nehnuteľnosť

Poistenie nehnuteľnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo narušení nehnuteľnosti nepredvídateľnými udalosťami (napr. povodeň).

Poistenie nehnuteľnosti je jeden z dvoch základných typov poistenia majetku a chráni pred škodami na samotnej budove (dom, byt, chata, garáž, vedľajšie stavby) a jej súčastiach.

Poistiť nehnuteľnosť

Domácnosť

Domácnosť tvorí súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie domácnosti, používajú sa v súvislosti s jej chodom a slúžia k osobnej potrebe príslušníkov domácnosti.

Poistiť domácnosť

Vedeli ste, že?

Keď si poistíte nehnuteľnosť aj domácnosť súčasne, môžete získať zľavu až do výšky 30%.

Počítajte aj so skvelými benefitmi

Okrem samotného poistenia získate aj ďalšie výhody.

Poistenie zodpovednosti
za škodu v cene poistenia

Predĺžená záruka na spotrebiče
až do 5 rokov zdarma

Asistenčné služby pre prípad
technickej asistencie do 275 €

Preplatenie nákladov na liečenie
alebo pohreb domáceho zvieraťa

Chcem sa poistiť